Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příspěvky

Výše a způsob hrazení členských příspěvků:

Platí se sokolské členské příspěvky + oddílové příspěvky.

Na celý kalendářní rok je vždy třeba zaplatit sokolské členské příspěvky, které zahrnují i členskou známku vylepovanou do průkazu člena. (Sníženou členskou známku ČOS platí dle rozhodnutí ČOS pouze děti do 18ti let včetně a důchodci od 65 let včetně.)

Každý, do se stane členem jednoty od ledna toho kterého roku platí aktuálně členské příspěvky v této výši:

děti do 18 let .......................................................   900,-Kč / rok

studenti od 18 do 26 let ...................................... 1.200,-Kč / rok

(pouze po předložení dokladu o studiu)

dospělí od 19 do 64 let ....................................... 1.400,-Kč / rok

důchodci od 65 let ...............................................   900,-Kč / rok

trenéři .................................................................    500,-Kč / rok

V tabulce níže lze najít, kolik kdo platí podle toho, ve kterém měsíci začne.

V prvém řádku jsou měsíce, ve kterých se lze stát členem jednoty. O prázdninách běžně tréninky neprobíhají, proto jsou sedmý a osmý měsíc vynechány. Ve druhém řádku jsou platby pro děti do 18 let a důchodce od 65 let. Ve třetím řádku jsou platby pro studenty do 26 let. Ve čtvrtém řádku jsou platby pro dospělé.

Trenéři musí uhradit vždy celých 500 Kč, neboť se jedná o hodnotu členské známky.

od 1. měsíce

(tj. od ledna)

od 2.

3.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

900

850

800

750

700

650

450

400

350

300

1.200

1.150

1.100

1.050

1.000

950

750

700

650

600

1.400

1.350

1.300

1.250

1.200

1.150

800

750

700

650

Splatnost shora uvedených ročních příspěvků je do 15. ledna, v případě zahájení členství během roku pak do účasti na druhém tréninku.

Dále je třeba uhradit oddílové příspěvky, které jsou stanovené u jednotlivých oddílů samostatně

a pro školní rok 2019/2020 činí:

Oddílové příspěvky - vzpírání - 110,-Kč za 1 měsíc.

Oddílové příspěvky - zápas, break dance - 300,-Kč za 1 měsíc.

Oddílové příspěvky - nezávodní gymnastika - 450,-Kč za 1 měsíc.

Oddílové příspěvky - výkonnostní sportovní gymnastika (tj. děti reprezentující oddíl pravidelně na oficiálních závodech ČGF nebo zahraničních) včetně přípravky -

pokud trénují 3x týdně a více - 500,-Kč za 1 měsíc

pokud trénují méně než 3x týdně - 400,-Kč za 1 měsíc

(jedná se o četnost vypsaných tréninků, nikoli o to, jak často dítě na trénink přijde)

Individuální tréninky členů - dle dohody.

Splatnost shora uvedených oddílových příspěvků je u stávajících členů do 15. ledna a do 15. září, v případě nových členů a zahájení členství během roku nejpozději do účasti na druhém tréninku.

POZOR !!!   Splatnost oddílových příspěvků za období leden až červen je jednorázově (tj. 6 x výše měsíční platby) a za období září až prosinec opět jednorázově (tj. 4 x výše měsíční platby). V případě přijetí během roku se odečtou uplynulé měsíce.

Všechny příspěvky jsou splatné bankovním převodem na účet jednoty číslo 722225359/0800, do poznámky je třeba uvést název oddílu a jméno i příjmení člena, za něhož je placeno)

PŘÍKLADY:

1) Dcera Jana Nová je přijata do oddílu nezávodní gymnastiky v březnu - pak bude platit sokolský členský příspěvek 800 Kč a oddílový příspěvek za březen, duben, květen a červen ve výši 1.800 Kč, tj.celkem 2.600 Kč nejpozději do účasti na druhém tréninku. Pokud chce po prázdninách pokračovat, pak musíte do 15. září uhradit ještě 4 x 450 Kč, tj. celkem 1.800 Kč. Do poznámky při platbě uvedete "nezávodní SG Jana Nová". 

2) Syn Petr Novák je v září přijat do oddílu výkonnostní sportovní gymnastiky s tréninky 3x týdně - pak bude platit sokolský členský příspěvek 450 Kč a oddílový příspěvek za září až prosinec ve výši 2.000 Kč, tj. celkem 2.450 Kč nejpozději do účasti na druhém tréninku. Pokud bude chtít v dalším roce pokračovat, pak musíte do 15. ledna uhradit sokolský členský příspěvek 900 Kč (ten už znovu během roku platit nebude) a oddílové příspěvky za leden až červen 6 x 500 Kč (3.000 Kč), celkem tedy v lednu uhradí 3.900 Kč. Do poznámky pro příjemce uvedete "SG Petr Novák"