Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie


Ustavující valná hromada plzeňského Sokola se konala 25. října 1863 v tehdejší Měšťanské besedě.

Slavnostní otevření sokolovny proběhlo 9. února 1896, ale až v roce 1904 zde bylo nainstalováno elektrické osvětlení.

V roce 1913 měla jednota 1077 členů a 156 členek.

V roce 1919 navštívil sokolovnu tehdejší prezident T. G. Masaryk.

V roce 1941 byl Sokol rozpuštěn a obnoven byl až roku 1945. Následovalo problematické období let 1948 - 1989, v roce 1951 byl Sokol zlikvidován a až v roce 1990 došlo k obnově Sokola a jeho jednot.

V roce 2002 přišla povodeň, nejvyšší stav vody v sokolovně byl 1,03 metru.

 

Sokol Plzeň I měl v průběhu let řadu různých oddílů, např. oddíl turistiky, plavecký, míčových her, táboření, veslařský, bruslařský, šermu, tenisu.

 

Sokolská hymna
Lví silou

hudba+text: František Josef Pelz

Lví silou, vzletem sokolím kupředu kráčejme
a drahé vlasti v oběti své síly snášejme.
A byť i cesta daleká, ta Sokolíka neleká
jen mužně, statně kupředu, vždyť drahá vlast čeká!

Vlast máti až nás zavolá, co věrné dítky své
tu mocná paže Sokola zlé škůdce v souboj zve!
Tož blahá bude naše slast za oběť svůj i život klást
to svaté heslo Sokola: za národ, právo, vlast!

Jen, bratři, silou hrdinnou svou hajme vlast i řeč
to chloubou buď nám jedinou a pro ni spějme v seč.
A potom teprv v spásný den nám vzejde krásný, zlatý sen
pak sluncem jasným bude plát nám povždy volnost jen.

 

Sokolská hymna